3LA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Przyroda-2/2 #P3L 309 Chemia R-1/2 #C3R 309 j.polski R-2/2 BJ L26 wf WB hal1 wf WB hal1
1 8:00- 8:45 Przyroda-2/2 #P3L 309 Chemia R-1/2 #C3R 309 j.niemiecki-1/2 WW 308
j.polski R-2/2 BJ L26
wf WB hal1 j.niemiecki-2/2 WW 308
2 8:50- 9:35 Chemia R-1/2 #C3R 309
Historia R-2/2 #H3R L27
j.angielski-1/3 #3L1 307
j.angielski-2/3 #3L2 LO
j.angielski-3/3 #3L3 124
Geografia R KR L28   j.niemiecki-1/2 WW 308
j.polski R-2/2 BJ L26
3 9:50-10:35 Chemia R-1/2 #C3R 309
Historia R-2/2 #H3R L27
j.angielski-1/3 #3L1 307
j.angielski-2/3 #3L2 LO
j.angielski-3/3 #3L3 124
j.polski BJ L26 j.niemiecki-2/2 WW 308 j.angielski-1/3 #3L1 307
j.angielski-2/3 #3L2 LO
j.angielski-3/3 #3L3 124
4 10:55-11:40 j.polski BJ L26 matematyka DG L26 j.polski BJ L26 j.angielski-1/3 #3L1 307
j.angielski-2/3 #3L2 LO
j.angielski-3/3 #3L3 124
j.polski BJ L26
5 11:50-12:35 WF-1/2 #W3d hal3
WF-2/2 #W3c hal2
Geografia R KR L29 j.angielski-1/3 #3L1 307
j.angielski-2/3 #3L2 LO
j.angielski-3/3 #3L3 124
matematyka DG L26 godz.wych WW 308
6 12:45-13:30 hist. i społ OW L27 Geografia R KR 307 matematyka DG L3 Matematyka R-1/2 #M3R L29
Biologia R-2/2 #B3R 309
matematyka DG L26
7 13:50-14:35 Matematyka R-1/2 #M3R L28
Biologia R-2/2 #B3R 309
WF-1/2 #W3d hal3
WF-2/2 #W3c hal2
matematyka DG L3 Biologia R-2/2 #B3R 309 Geografia R KR L28
8 14:40-15:25 Matematyka R-1/2 #M3R L28
Biologia R-2/2 #B3R 309
j.polski BJ L26 religia L3 Historia R-2/2 #H3R 308 hist. i społ OW L29
9 15:30-16:15   j.polski R-2/2 BJ L26 WF-1/2 #W3d hal3
WF-2/2 #W3c hal2
Historia R-2/2 #H3R L27  
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum