Zebrania z rodzicami BSS 2020/21


 

Szkoły średnie Tematyka spotkania Godzina rozpoczęcia
9.09.2020r. Spotkanie organizacyjne, zebranie w salach z wychowawcą LO, BS, informacje dla rodziców uczniów klas IIILO , IIIBS  dotyczące komunikatu dyrektora CKE o dostosowaniu form i warunków pisania egzaminów w roku 2021.   godz.17.00 
18.11.2020  r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach. Sprawy bieżące. godz. 17.00
9.12.2020 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania (spotkania indywidualne) godz.  17.00
21.12.2020 r. Spotkania wigilijne

Semestr II

10.01.2021 Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne w auli

Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów

godz. 17.00
21.04.2021 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.                                                                                                        Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu.
Informacje dla rodziców uczniów klas 3La, 3a dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU – 2021
godz. 17.00
20.05.2020 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów   o ewentualnych   zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu. 
2. Informacje dla rodziców uczniów   II LO/ II BS I stopnia dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem  /EGZAMINU 2022  głównie dotyczące dostosowania form i  warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,…

 

godz. 17.00
9.06.2020 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami –  w zależności od potrzeb, informacje o ewentualnych zagrożeniach godz. 17.00