Zebrania z rodzicami w LO 2019/20


Data Tematyka spotkania Godzina rozpoczęcia
  Semestr I  
11.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły i w salach z wychowawcami.
Informacje dla rodziców uczniów IIILO/IIIBS dotyczące komunikatu Dyrektora CKE o dostosowaniu form i warunków pisania egzaminów w 2020 r.
godz.18.00 
13.11.2019 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach godz. 17.00
11.12.2019 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania godz.  17.00
20.12.2019 r. Spotkania wigilijne godz.10.00

Semestr II

22.01.2020 Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne w auli

Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów

godz. 17.00
01.04.2020 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.
Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu.
Informacje dla rodziców uczniów klas 3La, 3Lb,3Lc, 3a dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU maturalnego i zawodowego – 2020
godz. 17.00
20.05.2020 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów   o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu. 
2. Informacje dla rodziców uczniów   II LO/ II BS I stopnia dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem  /EGZAMINU 2021  głównie dotyczące dostosowania form i  warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,…
godz. 17.00
9.06.2020 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami –  w zależności od potrzeb godz. 17.00