Zebrania z rodzicami w LO 2017/18


 

Szkoły średnie Tematyka spotkania Godzina rozpoczęcia
 

12.09.2017r.

Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły i w salach z wychowawcami.
Informacje dla rodziców uczniów IIILO/IIIZSZ dotyczące komunikatu Dyrektora CKE o dostosowaniu form i warunków pisania egzaminów w 2018 r.
  godz.17.00
25.10.2017  r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach godz. 17.00
13.12.2017 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania godz.  17.00
22.12.2017 r. Spotkania wigilijne godz.10.00
Semestr II
31.01.2018 Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne w auli

Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów

godz. 17.00
4.04.2018 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.                                                                                Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu.
Informacje dla rodziców uczniów klas 3La, 3a dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU- 2018
godz. 17.00
16.05.2018 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów   o ewentualnych   zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu.
2. Informacje dla rodziców uczniów   II LO/ II ZSZ dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem  /EGZAMINU 2018  głównie dotyczące dostosowania form i  warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,…
godz. 17.00
6..06.2018 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami –  w zależności od potrzeb godz. 17.00