Zebrania z rodzicami w gimnazjum


semestr I
Gimnazjum Tematyka spotkania Godz.
14.09.2017 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły  i w salach z wychowawcą

Informacje dla rodziców uczniów   III GM dotyczące komunikatu Dyrektora CKE o dostosowaniu form i  warunków pisania egzaminu w 2018 r.

godz.

17.00

25.10.2017 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach
13.12.2017 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania
22.12.2017 r.

godz. 11:00

Spotkania wigilijne

 

semestr  II 
31.01.2018 r. Podsumowanie I semestru – zebranie ogólne w auli

Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów

godz.

17.00

4.04.2018 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.  Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu.

Informacje dla rodziców uczniów klas  III gimnazjum dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU – 2018

godz.

17.00

16.05.2018r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów   o ewentualnych  o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu.
2. Informacje dla rodziców uczniów klas  II GM dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU-2019 głównie dotyczące dostosowania form i  warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,…/
3. Informacje dla rodziców uczniów klas  III gimnazjum dotyczące wyjątkowych sytuacji po egzaminie / w tym komunikowanie wyników, wydawanie zaświadczeń i ewentualnych duplikatów zaświadczeń, wglądu do prac w OKE w Poznaniu, …/
  godz.

17.00

6.06.2018 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami- w zależności od potrzeb