Zebrania z rodzicami SP 2017/18


Od godziny 16.00- 17.00 przed planowanymi spotkaniami z wychowawcą istnieje możliwość spotkania z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.

 

Data Tematyka spotkania Godz.
13.09.2017 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły i w salach z wychowawcą godz.17:00
8.11.2017 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami.

Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, sukcesach, porażkach

godz. 17:00
13.12.2017 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami.

Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania

godz. 17:00
20.12.2017 r. Spotkania wigilijne godz. 16:30
7.02.2018 r. Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów godz. 17:00
21.03.2018 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.

Informacja o postępach uczniów w nauce i o zachowaniu

godz. 17:00
9.05. 2018 r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów o ewentualnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu

godz. 17:00
6.06.2018 r. Indywidualne spotkania z wychowawcami- w zależności od potrzeb godz. 17:00