Zebrania z rodzicami SP


Data Godzina 17:00
16.09.2020 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie w salach z wychowawcą klasy 4 i 8 SP Informacje dla rodziców uczniów 8 kl. SP dotyczące komunikatu Dyrektora CKE o dostosowaniu form i warunków pisania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Klasy 5, 6, 7 – spotkania z wychowawcą online MS Teams
18.11.2020 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach uczniów, porażkach. Sprawy bieżące.
16.12.2020 r. Spotkanie rodziców z wychowawcami. Informacja o ewentualnych zagrożonych ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania (indywidualne).
22.12.2020 r. Spotkania wigilijne
03.02.2021 r. Podsumowanie I semestru Spotkanie z wychowawcą – semestralne podsumowanie indywidualnych postępów uczniów
13.04.2021 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce, osiągnięciach.
19.05.2021 r. 1. Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców uczniów o ewentualnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniu.

2. Informacje dla rodziców uczniów klas 8 dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU – 2021

3. Informacje dla rodziców uczniów klas 7SP dotyczące procedur związanych z organizacją i przebiegiem EGZAMINU-2022 głównie dotyczące dostosowania form i warunków pisania egzaminu, orzeczenia z PP,…/

9.06.2021 r.  Indywidualne spotkania z wychowawcami – w zależności od potrzeb informacje dla rodziców uczniów klas 8 kl. SP dotyczące wyjątkowych sytuacji po egzaminie / w tym komunikowanie wyników, wydawanie zaświadczeń i ewentualnych duplikatów zaświadczeń, wglądu do prac w OKE w Poznaniu, …/