Zebrania z rodzicami grup zerowych


Dzień Tematyka spotkania Godzina
semestr I
11.09.2017 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z Dyrekcją szkoły i w salach z wychowawcą. 17:00
7.11.2017 r. Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, ich osiągnięciach i trudnościach dydaktycznych. 17:00
18.12.2017 r. Spotkanie wigilijne. Wspólne kolędowanie. 16.30
5.02. – 16.02.2018 r. Spotkanie indywidualne z rodzicami. Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, ich osiągnięciach i trudnościach dydaktycznych, formach wsparcia indywidualnego rozwoju. W godzinach ustalonych przez wychowawców grup
23.04.2018 r. Spotkanie z rodzicami. Przekazanie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. 17:00