Zebrania z rodzicami grup zerowych


11.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne – zebranie ogólne w auli z dyrekcją szkoły i w salach z wychowawcą. 17:00
13.11.2019 r. Spotkanie  wychowawców z rodzicami. 

Informacja o postępach uczniów w nauce
i zachowaniu, ich osiągnięciach i trudnościach dydaktycznych. 

17:00
17.12.2019 r. Spotkanie wigilijne. Wspólne kolędowanie. 16:30
22.01. – 07.02.2020 r. Spotkanie indywidualne z rodzicami. Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu, ich osiągnięciach i trudnościach dydaktycznych, formach wsparcia indywidualnego rozwoju. w godzinach ustalonych przez wychowawców grup
22.04.2020 r. Spotkanie z rodzicami. Przekazanie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.  17:00
27.05.2020 r. Spotkanie podsumowujące. Informacja o postępach,  zachowaniu, osiągnięciach, sprawy bieżące. 17:00