Wyniki z egzaminu gimnazjalnego


Wyniki egzaminu 2019
Wyniki egzaminu 2018
Wyniki egzaminu 2017    
Wyniki egzaminu w latach 2012 – 2017  
Wyniki egzaminów z 2016 r.
Wyniki egzaminów z 2016 r. oraz porównanie z latami ubiegłymi
Zestawienie wyników z 2015 r.
Zestawienie wyników z lat 2012 – 2015 oraz porównanie z krajowym wynikiem
Zestawienie wyników dot. egzaminu z roku 2015
Zestawienie wyników z lat 2004 – 2011
Prezentacja wyników dla poszczególnych przedmiotów dla lat 2012 – 2015
Analiza wyników egzaminów z lat 2004 – 2011