Świetlica dla grup zerowych


Świetlica jest czynna w dni zajęć dydaktycznych od godz.7.00 do 8.30 i od 14.30 do 16.30.
Zakres zajęć świetlicy w dniu, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa Dyrektor szkoły.

Formularz zgłoszeniowy Grafik  Regulamin