Rekrutacja do IV klasy Szkoły Podstawowej


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Składanie podań do końca kwietnia

W związku z dużym zainteresowaniem

ogłaszamy nabór do IV klasy

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

Zasady rekrutacji
Uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa promocyjnego z  III klasy szkoły podstawowej

 

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Szkoła jest płatna przez cały rok kalendarzowy
  • Obowiązuje jednorazowe wpisowe
  • Klasy maksymalnie 22 – osobowe
  • Wykwalifikowana, stabilna kadra pedagogiczna
  • Bardzo wysokie wyniki zewnętrznego sprawdzianu po szóstej klasie od pierwszych sprawdzianów do 2016 roku
  • Znaczne osiągnięcia  uczniów

Szkoła cieszy się uznaniem środowiska lokalnego.

Lubimy naszych uczniów, a oni lubią szkołę.

Nasi absolwenci z wielkim  sukcesem dostają się do wybranych szkół,

realizują swoje pasje zawodowe

w kraju  i na arenie międzynarodowej. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Kontakt:

email: szkolysalezjanskie@poczta.fm

sekretariat szkoły : tel. 91-483-42-76