Gr 0

Rekrutacja do grup 0

LO

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Dokumenty i informacje

Tech

Rekrutacja do Technikum technologii drzewnej

Dokumenty i informacje

BS
I st

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia

Dokumenty i informacje

BS
II st

Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia

Dokumenty i informacje

Poprzednie rekrutacje

GIM
1-3

Rekrutacja do gimnazjum

 

Rekrutacja do 7. klasy Szkoły Podstawowej

Dokumenty i informacje

SP 7-8

SP 1-6

Rekrutacja do 4. klasy Szkoły Podstawowej
Rekrutacja do 1. klasy Szkoły Podstawowej