Reforma szkolnictwa zawodowego


Nowy system szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Polsce
Schemat zreformowanego systemu
“Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych” – prezentacja MEN