Przydział sal lekcyjnych 2019/20


Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun Godz. Wych.,

zebrania z rodzicami

0A L4 Edukacja przedszkolna A. Kiedos, M. Pacho
0B L15 Edukacja przedszkolna M. Ceran, A. Theis
0C L11 Edukacja przedszkolna A. Kuszewska, S. Żurek
1Pa 41 Edukacja wczesnoszkolna K. Janas
1Pb 05 Edukacja wczesnoszkolna M. Wróbel
1Pc 38 Edukacja wczesnoszkolna A. Czarnecka
1Pd 42 Edukacja wczesnoszkolna A. Szczurowska – Luleczka
2Pa 24 Edukacja wczesnoszkolna B. Fabisiak
2Pb 18 Edukacja wczesnoszkolna W. Mostek
2Pc 26 Edukacja wczesnoszkolna D. Małecka
3Pa 09 Edukacja wczesnoszkolna K. Sidoruk
3Pb 07 Edukacja wczesnoszkolna A. Krzyżanowska
3Pc 28 Edukacja wczesnoszkolna M. Graczyk
25 Pedagog 0-3  J. Wikło Kl. 0-3
40 Magazyn na dekoracje
29 J. angielski kl. 2-3 SP M. Podsiadły
104 Muzyka K.Kamiński
305 Informatyka W.Szostak, A. Leniec
202 Biuro Ks. K.Roszczyk
206 J. angielski I.Obuchowska
216 J.niemiecki D.Krywult
210 Pedagog szkolny 4-8 M.Borowiec Kl. 4-8
4Pa 308 Biologia,  przyroda N.Nowicka 308
4Pb 124 J. angielski A. Nowak 211
4Pc 106 J. angielski D.Janda 106
5Pa 123 Historia/ j.polski I.Borkowska/ J.Pawłowska 123
5Pb 214 Matematyka E.Kochanowska 214
5Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz 307
6Pa 204 J.angielski M.Peruga 204
6Pb 215 J.polski B.Śledziowska 215
6Pc 205 J.niemiecki J.Obuchowska 205
7Pa 309 Matematyka J.Mierzejewska 309
7Pb 122 J.polski M.Klisiewicz 122
7Pc 201 Matematyka R.Sobańska 201
8Pa 120 Chemia A.Andruszko 120
8Pb 301 Geografia, plastyka E.Florczak 301
8Pc 107 J.angielski A.Zasławska 107
1La 104 Edukacja zdrowotna A. Mizgalska 104
1Lb L28 Matematyka/fizyka M. Palma L26
1Lc L24 J.polski K.Michalak L24
2La 307 J.angielski A.Białożyt 307
3La L27 Historia, WOS, geografia P.Owczarski, K.Roszak L27
3Lb 107 J.angielski A.Zasławska 107
3Lc LO Matematyka A.Proczkowska LO
1BS L29 Przedmioty zawodowe I.Bilski L28
2BS R.Miler
3BS Ł.Żebrowski
L25 Pedagog szkolny E.Szymanek
L3 Religia
L7 Informatyka W.Szostak