Przydział sal lekcyjnych 2020/21


Klasa Nr sali Przeznaczenie Opiekun
6Pa  L26 J.polski J.Pawlowska
4Pa L7 Geografia E.Florczak
L3 Religia Ks. K.Roszczyk
02 Religia Ks. Ł.Burnicki,  ks. Ł.Piskuła
03 Informatyka W.Szostak
104 Muzyka K.Kamiński,  M.Górna
4Pb 106 J. angielski A.Zasławska
5Pc 107 J. angielski D.Janda
4Pc 120 Chemia  A.Andruszko
8Pb 122 J.polski M.Klisiewicz
5Pb 123 Historia  I.Borkowska
124 J. angielski A.Dudek
8Pc  201 Matematyka R.Sobańska
202 IZOLATORIUM B. Wudkiewicz
7Pa 204 J. angielski M.Peruga
7Pc 205 J.niemiecki J.Obuchowska
206 J.angielski I.Obuchowska
207 Czytelnia D.Łempicka
208 Biblioteka D.Łempicka
210 Pedagog, psycholog szkolny M.Borowiec, M.Ligocka, K.Szaraniec
211 Fizyka B.Sacharska
6Pb 214 matematyka E.Kochanowska
7Pb 215 J.polski B.Śledziowska
216 J.niemiecki D.Krywult,  A.Pawlicka- Zielińska
6Pc 301 Plastyka, technika, geografia A.Bolewicz
305 Informatyka A. Leniec
5Pa 308 Biologia N.Nowicka
8Pa  309 Matematyka J.Mierzejewska
Hala sportowa 1,2,3 A.Mizgalska, I.Bilski, M.Palma, P.Ochota, A.Markiewicz, K.Kowalska