Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego
RPZP.08.06.00-32-K006/17

Dodatkowe pliki:

harmonogram-wsparcia-naprawa-i-renowacja.xlsx
harmongram-wsparcia-SPInKA.xlsx
harmongram-wsparcia-doradztwo-zawodowe-2.xlsx
harmonogram-wsparcia-sztuka-drewna.xlsx
harmonogram-wsparcia-PRO.xlsx

Projekt-zapytanie-ofertowe.doc
Projekt-zapytanie-ofertowe.pdf
Projekt-załacznik-nr-1.pdf
Projekt-zapytanie-ofertowe.doc

 

Informacje o projekcie
Opis projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup sprzętu komputerowaego i multimedialnego

na potrzeby realizacji projektu pn.:
 “Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie”
RPZP.08.06.00-32-K007/19

Zapytanie ofertowe na na zakup sprzętu komputerowaego i multimedialnego
Załączniki do zapytania ofertowego
Opis przedmiotów zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż sprzętu do pracowni stolarskiej

na potrzeby realizacji projektu pn.:
 “Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie”
RPZP.08.06.00-32-K007/19

Zapytanie ofertowe na montaż sprzętu do pracowni stolarskiej

Podgląd dokumentu:

Załączniki do zapytania ofertowego
Opis przedmiotów zamówienia

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i montaż sprzętu komputerowaego i multimedialnego

na potrzeby realizacji projektu pn.:
 “Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie”
RPZP.08.06.00-32-K007/19

  

Informacje o projekcieHarmonogram wsparcia - Wytwarzanie wyrobów z drewnaHarmonogram wsparcia - Doradztwo zawodoweHarmonogram wsparcia - Projektowanie mebliDoradca edukacyjno - zawodowy

Zakres projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczniów Szkół Salezjańskich w Szczecinie w zawodzie stolarz. W projekcie weźmie udział 86 uczestników, z czego 46 uzyska tytuł czeladnika. W ramach realizacji projektu przewidziano przeprowadzenie dodatkowych zajęć zawodowych, poza programem nauczania dla 86 uczniów kształcących się w zawodzie stolarz.

W ramach projektu przewidziano wyjazd na Targi DREMA FURNICA, zakup materiałów dydaktycznych, literatury fachowej oraz sprzętu. Przewidziano przeprowadzenie egzaminów próbnych zawodowych 32 teoretycznych i 32 praktycznych oraz przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu czeladniczego i jego sfinansowanie. Grupę docelową projektu stanowi 86 uczniów ZSZ w Szczecinie kształcących się w zawodzie stolarz i 3 nauczycieli – łącznie 89 osób. W wyniku realizacji projektu 86 uczestników nabędzie nowe umiejętności zawodowe w zakresie projektowania mebli oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drewnianych , 46 uczestników zdobędzie kwalifikacje czeladnicze, 86 objętych zostanie doradztwem edukacyjno – zawodowym wraz z IPD dla każdego ucznia. W ramach projektu przewiduje się praktyki zawodowe u pracodawców – 150 godzin dla każdego z uczestników projektu. Przewidziano kursy doskonalenia zawodowego dla 3 nauczycieli zawodu. Jednym z elementów projektu jest stworzenie SPInKi.

W ramach projektu doposażono warsztaty szkolne w drodze przetargu nieograniczonego,  m.in.: strugarka wyrównywarka, strugarka grubościówka i pilarka formatowa, oprogramowanie komputerowe Program PRO, laptopy  okleiniarka do wąskich płaszczyzn, wkrętła frezy do frezarki ręcznej, wiertła do drewna, do zwiasów, płyta meblowa, okleina meblowa (500 m), frezarka do obrzeży. W ramach zadania planowany jest zakup materiału do pracy z uczniami: tarcica dębowa (6 m3), tarcica sosnowa (6m3), tarcica bukowa (12m3). Przewidziano zakup wypalarki do drewna (4 szt) oraz 86 szt. ubrań roboczych dla uczestników projektu.

Praktykami zawodowymi objętych 86 uczniów. Praktyki będą odbywały się bezpośrednio u pracodawców, w firmach branży drzewnej, stolarskiej, meblarskiej i pokrewnej, w których prowadzona jest obróbka drewna i/lub płyt meblarskich, projektowania i wykonywania mebli. Każdy z uczestników odbędzie 150 godzin praktyk zawodowych w trakcie trwania projektu. Uczestnicy projektu za udział w praktykach zawodowych otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1763,48 zł.

Projekt przewiduje organizację 32 egz. wewnętrznych próbnych teoretycznych i 32 praktycznych przygotowujących do zaliczenie egz. kompetencji zawodowych.

W ramach realizacji projektu przewidziano prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 

 

 

Typ projektu:

1)            Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów prowadzących kształcenie zawodowe.

2)            Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.

3)            Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem

4)            Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego

 

Beneficjentem projektu jest Towarzystwo  Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa w Szczecinie.

Termin realizacji projektu wynosi:  2017 – 2020.

Podgląd

Podgląd

Podgląd

Uwaga!
Informuję, że termin składania ofert na stanowisko prowadzącego Doradztwo edukacyjno – zawodowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie” RPZP.08.06.00-32-K006/17 został przedłużony do dnia: 14 września 2017 roku do godz. 15.00. Treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
6.09.2017
Uwaga!
Informuję, że termin składania ofert na stanowisko prowadzącego Doradztwo edukacyjno – zawodowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie” RPZP.08.06.00-32-K006/17 został przedłużony do dnia: został przedłużony do dnia: 18.09.2017 roku do godz. 15.00. Treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
11.09.2017
Podgląd

Źródło: archiwum szkoły