Plan dnia grup zerowych


7:00-7:30 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „świetlica” łączona grup 0 „a”, 0 „b”, 0 „c” Zajęcia nieobowiązkowe (j. angielski obowiązkowy)
7:30-8:50 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „świetlica” z wychowawcą (każda grupa w swojej sali, raz w tyg. j. angielski)
8:50-11:30 Zajęcia z wychowawcą

(9:40 „Słówko”, śniadanie o godz. 10:00)

Zajęcia obowiązkowe (realizacja podstawy programowej)
11:30-12:30 Wyjście na spacer z wychowawcami
12:30-14:20 Zajęcia z wychowawcą

(13:00-13:30 obiad dwudaniowy)

14:20-16:30 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze „świetlica”

z wychowawcą grupy (każda grupa w swojej sali)

Zajęcia nieobowiązkowe