Osiągnięcia uczniów Gimnazjum


Oznaczenia szczebli konkursów
kuratoryjne, org. przez Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej, ogólnopolskie zwykłe, przedmiotowe

Rok szkolny 2016/17

Rok szkolny 2015/16