O nas – Liceum Ogólnokształcącym


Opis szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO
IM.ŚW. JÓZEFA

Typ szkoły niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Dyrektor ks. Leszek Zioła
Nazwa szkoły Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Adres ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin,
Tel
Fax
91 483 42 76
91 486 91 06
e-mail
strona www
e-mail: szkolysalezjanskie@poczta.fm
www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl
Czesne

Wpisowe

Szkoła jest płatna – płatność przez cały rok. Dla absolwentów naszego gimnazjum – czesne obniżone. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.
Max liczba uczniów w klasie 20
Opis szkoły Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie z Inspektorią w Pile, natomiast nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Szkoła położona jest w bezpiecznym miejscu w pięknym otoczeniu drzew, z dala od głośnego centrum Szczecina, na skraju najpiękniejszego i największego cmentarza w Europie. A i sam budynek jest bardzo ładny, duży, przestronny, o nowoczesnej linii architektonicznej. Cały teren szkoły jest ogrodzony, a szkoła jest zamknięta co zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom. Szkolny program wychowawczy ,, Drogowskazy życia” oparty na systemie wychowawczym Św. J. Bosko nastawiony jest na pełny rozwój ucznia, nie tylko intelektualny, ale również duchowy, moralno-etyczny, społeczny  i psychofizyczny. Najważniejsze trzy filary salezjańskiego wychowania to : Miłość , Religia, Rozum. Szkoła wychowuje zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na moralności chrześcijańskiej. Poprzez wypracowany stały, przyjazny, ale konsekwentny system wymagań szkoła wpaja uczniom zasady moralnego, dobrego wychowania i przygotowuje do dalszego życia dobrego chrześcijanina i obywatela współczesnego świata. Uczniowie w naszym liceum od pierwszej klasy są objęci troskliwą opieką dydaktyczną i wychowawczą, a nauczanie odbywa się w przyjaznej i twórczej atmosferze. Wielką zaletą szkoły są mało liczne klasy. Niewielka liczba uczniów w klasie zapewnia bezpośredni i ciągły kontakt z nauczycielem i możliwość indywidualizacji procesu nauczania. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 15.20, po obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą korzystać z konsultacji, fakultetów i uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych. Zapewniamy profesjonalna kadrę nauczycieli. Tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną uczniom, ciekawą i otwartą na potrzeby młodego człowieka wkraczającego w dorosłość. Szkoła jest bezpieczna – wielokrotnie uzyskiwała certyfikat – „Szkoła bez przemocy”. Cały obiekt jest monitorowany. Uczniowie czują się w szkole dobrze, cenią wysoko klimat i atmosferę pełną życzliwości, a absolwenci z wielką radością nas odwiedzają i wspominają stare dzieje.
Historia szkoły Liceum powstało w 2004 roku pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego im. Kardynała   Stefana Wyszyńskiego. Powstanie i rozwój Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124 należy powiązać z osobą salezjanina, ks. Lucjana Gierosa – charyzmatycznego kapłana, oddanego pracy wychowawczej młodzieży, budowniczego naszych Szkół. 13 maja 1992 r. rozpoczęła się budowa salezjańskiego kompleksu przy ul. Ku Słońcu. W 1994 roku w pierwszym wybudowanym budynku rozpoczęto pracę edukacyjną. Gmach służył głównie jako obiekt warsztatowy. Fachu uczyli się w nim adepci stolarstwa. W 1995 roku oddano do użytku część bursy, a w 1998 roku po dwóch latach budowy dysponowano już nowym budynkiem szkolnym. W 2002 roku ukończono także halę sportową i rozpoczęto budowę nowego budynku przylegającego i należącego obecnie do szkoły. Gimnazjum koedukacyjne powstało w 2001 roku, po nim szkoła podstawowa, a w roku 2003 powstało też liceum ogólnokształcącez myślą o absolwentach naszego gimnazjum– nadanie uprawnień szkoły publicznej – 19.02.2004 przez Kuratora J. Kotlęgę. Zbudowana została też piękna nowa kaplica, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom, plac zabaw i profesjonalne bosko szkolne.
Dojazd Szkoła mieści się przy ul. Ku Słońcu – bezpośrednio za cmentarzem. Dojazd tramwajem nr 8 – przystanek Szkoły Salezjańskie lub autobusem 67, 53.
Języki obce Obowiązkowe: j. angielski, j. niemiecki, Dodatkowe: francuski,   rosyjski . Nauka języka odbywa się w grupach wg stopnia zaawansowania.
Ramowe plany nauczania Ramowy program nauczania proponowany przez MEN został w liceum we wszystkich klasach poszerzony o dodatkowe godziny z j. polskiego, matematyki, języków obcych oraz geografii, fizyki, chemii,   biologii, informatyki w zależności od profilu klasy.
Profile klas Profile klas tworzone są w zależności od zapotrzebowania i oczekiwań kandydatów. Najczęściej : klasa ogólna, matematyczno – informatyczna, biologiczno – chemiczna. Co roku podawana szczegółowa oferta klas w regulaminie rekrutacji.
Rozszerzenia przedmiotowe Wyprzedziliśmy reformę – u nas już od dawna uczniowie od drugiej klasy mają możliwość – w ramach kół przedmiotowych i fakultetów uczniowie mają prawo   przygotowywać się do egzaminów na poziomie rozszerzonym z różnych przedmiotów.

Aby dobrze przygotować naszych podopiecznych do egzaminu maturalnego już w drugiej klasie organizujemy próbna maturę z przedmiotów wstępnie wybranych przez uczniów, a w trzeciej – próby takie odbywają się systematycznie od października,

Liczba dodatkowych godzin ujętych w rozszerzonym ramowym planie nauczania gwarantuje przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, a to zapewnia wstęp na wymarzone studia.

Jesteśmy chyba jedynym liceum, w którym uczeń może spokojnie po pierwszej klasie dopiero decydować się na wybór przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie rozszerzonym i mieć zapewnioną opiekę dydaktyczną i wsparcie nauczyciela.

Baza szkoły Szkoła posiada nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne gabinety, salę informatyczną z 25 komputerami, piękną halę sportową, siłownie,   boisko. Uczniowie mogą korzystać z wynajmowanego basenu.
Wyżywienie Stołówka, bufet, sklepik szkolny, automaty z gorącymi i zimnymi napojami oraz słodyczami.
Sport, rekreacja Dbamy o sport i rekreację naszych uczniów. Dla uczniów klas pierwszych – obozy integracyjne w ciekawych rejonach naszego województwa. Szkoła organizuje obozy letnie i zimowe – narciarskie dla uczniów. W szkole w ramach SKS uczniowie mogą sobie wybrać różne dyscypliny sportowe. Rokrocznie odbywają się międzyszkolne turnieje piłkarskie. Wiosną – wycieczki klasowe do najpiękniejszych zakątków Polski.
Szczególne osiągnięcia i sukcesy Stypendyści Prezesa Rady Ministrów – średnie powyżej 4,8 .
Wyniki egzaminu maturalnego Zdawalność 100 % – we wszystkich trzech   edycjach egzaminu maturalnego,  pierwszy egzamin maturalny odbył się w 2007 roku
Opieka medyczna, pedagogiczna Gabinet pielęgniarki, opieka pielęgniarki.

Stała opieka i pomoc pedagoga szkolnego

Dostęp do Internetu Stały dostęp do Internetu, stałe łącze. Internet jest w każdym gabinecie przedmiotowym i można z niego korzystać w czasie lekcji. Gabinety przedmiotowe wyposażone są w komputery, routery bezprzewodowe, a większość sal w tablice interaktywne. Szkoła posiada przenośne laptopy z których uczniowie mogą korzystać podczas lekcji. I zajęć pozalekcyjnych
Informacje dodatkowe: akcje społeczne, wycieczki, uroczystości Wiele akcji społecznych – aktywny coroczny udział w Szlachetnej Paczce, Sadzenie żonkili i kwestowanie dla Hospicjum. Szkoła jest organizatorem konkursów nad którymi patronat obejmował co roku Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Szczecina, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Szczecina: Międzyszkolny Konkurs Sudoku, Międzyszkolny Konkursu Języka Angielskiego The Lord of English, Międzyszkolny Konkurs   Historyczny dla uczniów Szczecina i regionu – „Polskie drogi do Niepodległości”, konkurs „Rusz głową” , międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar sw. J. Bosko. Co roku szkoła organizuje obóz narciarski, pielgrzymkę dla maturzystów, obozy integracyjne dla klas pierwszych, wycieczki wiosenne w różne regiony Polski , oraz szereg imprez kulturalno- oświatowych. Coroczna studniówka dla maturzystów – od początku istnienia LO – odbywała się zawsze w pięknie rozświetlonej w tym dniu szkole. Wigilie mają w szkole szczególnie uroczysta oprawę.

Corocznie w szkole organizowane są pokazy ratownictwa medycznego prowadzone przez studentów PAM-u połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy.

W szkole działa Młodzieżowa Rada Szkoły, która organizuje wiele ciekawych akcji np. Roztańczone przerwy – Salez Dance, Święto Pieczonego Ziemniaka, Józefinada i wiele innych. W szkole wydawana jest gazetka – „Salezjannik” – obecnie” Ku Słońcu”.

Szkoła jest bezpieczna – teren zamknięty, obiekt monitorowany. Szkoła bierze udział w kolejnej edycji „Szkoła bez przemocy”

Wolontariat Nasi uczniowie aktywnie pracują jako wolontariusze – współpracują z Domem Kombatanta, Politesem, Caritasem, Hospicjum, Ośrodkiem dla Dzieci z Zespołem Downa – Iskierka, TOZem oraz świetlicami środowiskowymi. Czynnie uczestniczą w organizacji corocznego balu dla Ludzi Niepełnosprawnych.
Kontakty zagraniczne 23 czerwca 2005 roku nasza szkoła podpisała z gminą Freihung /Niemcy/ trójstronną umowę o współpracy. Założenia projektu są bardzo czytelne. Projekt ten poprzez swoje coroczne akcje ma na celu wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania „budowaniem wspólnej i wypełnionej pokojem Europy”. Nasi uczniowie w ramach tego polsko-niemieckiego projektu „Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz” wyjeżdżali do Niemiec, Holandii Francji, Bawarii – planowane sa kolejne wyjazdy

Co roku dodatkowo odbywa się wycieczka zagraniczna. Systematycznie poznają Europę – zwiedzili Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię. Coroczne wyjazdy turystyczno – naukowe do Berlina mające na celu dokładne poznanie kultury naszych sąsiadów. Nasi uczniowie uczestniczyli w wymianie młodzieży w ramach międzynarodowego projektu: polsko – litewskiego pod hasłem „Barwy kultury, barwy Europy”. Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczą w projekcie International School w ramach AISEC. Nawiązaliśmy kontakt z gimnazjum Farsinga Larcentrum w Sjobo w Szczwecji. Grupa uczniów w czerwcu wyjeżdża do Hiszpanii – aby oprócz poznawania uroków turystycznych tego kraju wziąć udział w zajęciach dydaktycznych w szkole.

Współpraca z wyższymi uczelniami Współpraca z Katedrą Biologii Komórki – Wydział Przyrodniczy US – zajęcia w laboratoriach uczelnianych,
Wykłady i patronat US – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Zajęcia w uczelnianych laboratoriach ZUT – Wydział Mechatroniki i Wydział Technologii Chemicznej. Zajęcia i wykłady – Wydział Informatyki ZUT. Współpraca z PUM – wykłady.

 

Dlaczego warto wybrać Liceum Salezjańskie?