O nas – grupach zerowych


W szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego funkcjonują dwie grupy w ramach oddziału przedszkolnego. Działalność całej szkoły jak i poszczególnych jej jednostek opiera się na salezjańskim modelu wychowania stworzonym przez Świętego Jana Bosko. Wdrażając Jego systemem pedagogiczny wychowawcy kierują się w swoich działaniach wychowawczych miłością, religią i rozumem.

W trosce o rozwój duchowy, społeczny, umysłowy, fizyczny oraz bezpieczeństwo kadra pedagogiczna podejmuje liczne działania. Zespoły klasowe liczą maksymalnie 22 osoby, co umożliwia zwiększenie indywidualizacji potrzeb oraz zainteresowań uczniów. Realizacja podstawy programowej wspierana jest dodatkowymi zajęciami z rytmiki, j. angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, tańców oraz religii. Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy przeznaczonej wyłącznie dla grup zerowych.

Dzieci objęte są opieką specjalistyczną pielęgniarki, logopedy, pedagoga szkolnego.

Udział wychowanków w uroczystościach szkolnych, konkursach, wycieczkach umożliwiają obcowanie z kulturą, rozwój patriotyzmu, duchowości, wiedzy o świecie oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Liczne akcje charytatywne, w które angażuje się oddział przedszkolny uwrażliwiają dzieci na dobro oraz bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o następujące metody:
• Pedagogika Zabawy
• Metoda Dobrego Startu
• Dziecięca matematyka wg. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
• Metoda wspomagania dziecka do uwagi i zapamiętywania wg. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• Edukacja przez ruch wg. Doroty Dziamskiej
• Glottodydaktyka

Nauczycielki oddziałów zerowych to profesjonalistki i entuzjastki zawodu. Doświadczenie oraz ukończone studia wyższe zapewniają o ich kompetencjach. Ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Ich głównym celem jest wspomaganie rozwoju wychowanków p ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami oraz uzdolnieniami a także wachlarzem uniwersalnych wartości.