Konta bankowe


Sekretariat czynny:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa
8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek
8:00 – 15:00
W czasie zebrań z rodzicami sekretariat czynny 8:00-17:30
Telefon sekretariatu: 91 483 42 76
Fax: 91 486 91 06

Adres Szkół:
ul. Ku Słońcu 124,
71-080 Szczecin

Numery kont poszczególnych szkół:
Informujemy Rodziców, że począwszy od miesiąca kwietnia 2015 r. zmieniony zostaje nr konta bankowego, na które należy regulować czesne z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz miesiąca, za który dokonywana jest opłata.
70 1600 1084 1844 7257 8000 0001
Dotychczasowy numer konta bankowego z dniem 30 czerwca 2015 r. zostaje zamknięty.Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
70 1600 1084 1844 7257 8000 0001
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
17 1600 1084 1844 7258 8000 0001
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
64 1600 1084 1844 7255 9000 0001
Informacja dla Rodziców ZSZ
Informujemy, że od miesiąca kwietnia 2015 r. zmieniony zostaje numer konta bankowego na które należy regulować wpisowe
72 1600 1084 1844 7255 2000 0001
Dotychczasowy numer konta bankowego z dniem 30 czerwca 2015 r. zostaje zamknięty.

Rada Rodziców SP
86 1600 1084 1844 7257 8000 0004