Konta bankowe


Dane do przelewów
Adres ul. Ku Słońcu 124
Kod pocztowy i miejscowość 71-080 Szczecin
Tytuł przelewu na czesne Imię i nazwisko dziecka, klasa do której uczęszcza, nazwa opłacanego miesiąca
Numery kont bankowych
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
17 1600 1084 1844 7258 8000 0001
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
64 1600 1084 1844 7255 9000 0001
ZSZ i BS I st. Towarzystwa Salezjańskiego
72 1600 1084 1844 7255 2000 0001
Rada Rodziców SP
86 1600 1084 1844 7257 8000 0004