Kadra pedagogiczna BS I stopnia 2019/20


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła Ks. Waldemar Łachut
Wicedyrektor szkoły kl 0-3 Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły kl 4-8 Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły LO i BS I st. Ewa Berdyszak
Kierownik warsztatów Rafał Miler
Pedagog szkolny Elżbietą Szymanek
Psycholog szkolny Maria Ligocka

 

NAUCZYCIELE

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo
ks. Zioła religia
K. Michalak język polski
K. Krakowczyk język niemiecki
A. Nowak język angielski
I. Borkowska historia
P. Owczarski WOS
A. Leniec informatyka
K. Roszak geografia
A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości, chemia
E. Dullak fizyka
E. Pacholska biologia
I. Bilski wychowanie fizyczne 1a
D. Gąszczak matematyka
Z. Małysa przedmioty zawodowe
R. Miler przedmioty zawodowe 2a
D. Kulikowski zajęcia warsztatowe
M.Palma zajęcia warsztatowe
Ł. Żebrowski zajęcia warsztatowe 3a