Kadra pedagogiczna BS I stopnia 2020/21


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła  Ks. Waldemar Łachut
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Kierownik warsztatów Rafał Miler
Pedagog szkolny Justyna Wikło
Psycholog szkolny Maria Ligocka

 

 

 

NAUCZYCIELE

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawstwo
ks. Zioła  religia
K. Michalak     język polski
K. Krakowczyk                  język niemiecki
A. Zasławska język angielski
A. Kuszewska historia 
P. Owczarski historia, WOS
A. Leniec informatyka
K. Bąk geografia
A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości, chemia, doradztwo zawodowe
E. Dullak fizyka
E. Pacholska biologia
I. Bilski wychowanie fizyczne 2BG, 2 BP  
D. Gąszczak matematyka
Z. Świderski przedmioty zawodowe
R. Miler przedmioty zawodowe 2a 
D. Kulikowski zajęcia warsztatowe
M.Palma zajęcia warsztatowe
Koad. J. Kotusiewicz zajęcia warsztatowe
Ł. Żebrowski zajęcia warsztatowe 1a  
S. Łastowska WDŻ