Kadra pedagogiczna w LO 2019/20


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła Ks. Waldemar Łachut
Wicedyrektor szkoły kl 0-3 Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły kl 4-8 Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły LO i BS I st. Ewa Berdyszak
Pedagog szkolny Elżbieta Szymanek
Psycholog szkolny Maria Ligocka

 

NAUCZYCIELE

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wycho

wawstwo

Ks. Ł. Piskuła religia
Ks. K. Roszczyk religia
Ks. Ł.Burnicki religia
A. Białożyt język angielski 2La
A. Nowak język angielski
A.Zasławska język angielski 3Lb
J. Pawłowska język polski, WOK
K. Michalak język polski 1La/P
K. Krakowczyk język niemiecki
W. Demkowicz – Wilczura język niemiecki
D. Krywult język niemiecki
J. Obuchowska język niemiecki
P.Owczarski historia, WOS, HiS 3La
A. Kuszyńska historia, WOS, HiS
K. Roszak geografia, przyroda
A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości, chemia
E. Pacholska biologia, przyroda
E. Berdyszak matematyka
D. Gąszczak matematyka
A. Proczkowska matematyka 3Lc
E. Dullak fizyka
A. Franczak chemia
E. Pacholska biologia
A. Leniec informatyka
M. Lewandowski wychowanie fizyczne/trener
I. Bilski wychowanie fizyczne
P. Ochota wychowanie fizyczne
M. Palma wychowanie fizyczne 1Lb/P
A. Mizgalska wychowanie fizyczne 1Lc/G