Kadra pedagogiczna w LO 2020/21


 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY
Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Rektor kościoła  Ks. Waldemar Łachut
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Pedagog szkolny Justyna Wikło
Psycholog szkolny Maria Ligocka

 

 

 

NAUCZYCIELE

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wycho

wawstwo

Ks. Ł. Piskuła  religia
Ks. K. Roszczyk religia 1Lb
Ks. Ł. Burnicki religia
A. Białożyt język angielski 3La
A. Kucharska język angielski
A. Zasławska język angielski
J. Pawłowska język polski
K. Michalak  język polski 2La/P
K. Krakowczyk język niemiecki
J. Obuchowska język niemiecki
P.Owczarski historia, WOS, HiS 1La
A. Kuszewska historia, WOS
K. Bąk    geografia, przyroda
A. Andruszko podstawy przedsiębiorczości, chemia,

doradztwo zawodowe

E. Pacholska biologia, przyroda
E. Berdyszak matematyka
D. Gąszczak matematyka
A. Proczkowska matematyka
E. Dullak fizyka 
A. Franczak chemia
E. Pacholska biologia
A. Leniec informatyka
M. Lewandowski wychowanie fizyczne/trener
P.  Kujawski wychowanie fizyczne/trener
I. Bilski wychowanie fizyczne
P. Ochota wychowanie fizyczne
M. Palma wychowanie fizyczne 2Lb/P
A. Mizgalska wychowanie fizyczne 2Lc/G
S. Łastowska WDŻ