Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej


NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Dyrektor bursy ks. Łukasz Piskuła
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Pedagog szkolny Katarzyna Ogrodowska
Psycholog szkolny Anna Żerebecka

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
ks. Leszek Twardowski religia 2Pa, 2Pb, 3Pa, 3Pb
Kl. Krystian Lubiński religia 1Pa, 1Pb
Klaudia Sidoruk edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne 1Pa
Anna Krzyżanowska edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka 1Pb
Anna Żerebecka edukacja wczesnoszkolna, plastyka, informatyka, wychowanie fizyczne 1Pc
Małgorzata Wróbel edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie fizyczne 2Pa
Kamila Janas edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne 2Pb
Wiesława Mostek edukacja wczesnoszkolna plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne 3Pa
Beata Fabisiak edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne 3Pb
Aleksandra Nowak język angielski 2Pa, 2 Pb
Monika Podsiadły język angielski 1Pa,1 Pb, 1Pc, 3Pa, 3Pb
Gabriela Kaźmierowska informatyka / zajęcia komputerowe 1Pb, 2Pa, 3Pa, 3Pb
Krzysztof Kamiński muzyka 1Pc, 2Pa, 3Pb
Kinga Kowalska wychowanie fizyczne 1Pa,1Pb, 1Pc, 2Pa, 2Pb
Aleksandra Markiewicz wychowanie fizyczne 3Pa, 3Pb,
Maria Szlempo biblioteka
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY
Dyrektor Dzieła i Zespołu Szkół Salezjańskich ks. Leszek Zioła
Wicedyrektor szkoły Bożena Sacharska
Wicedyrektor szkoły Anna Krzyżanowska
Wicedyrektor szkoły Ewa Berdyszak
Pedagog szkolny Katarzyna Ogrodowska
Psycholog szkolny Anna Żerebecka

 

WYCHOWAWCY KLAS
Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

4Pa Marta Peruga
4Pb Bożena Śledziowska
4Pc Joanna Obuchowska
5Pa Joanna Mierzejewska
5Pb Mariola Klisiewicz
6Pa Gabriela Kaźmierowska
6Pb Natalia Nowicka
7Pa Dorota Sumisławska
7Pb Agnieszka Bolewicz

 

KADRA PEDAGOGICZNA
Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot Klasy
Ks. Łukasz Piskuła Religia 6Pa, 7Pa, 7Pb
Ks. Leszek Twardowski Religia 4Pa, 4Pb, 4Pc
Ks. Paweł Boike Religia 5Pa, 5Pb, 6Pb
Beata Fabisiak Język polski 6Pa, 6Pb
Bożena Śledziowska Język polski 4Pb, 4Pc
Mariola Klisiewicz Języka polski 4Pa, 5Pa, 5Pb, 7Pa, 7Pb
Izabela Borkowska Historia 4Pa, 4Pb, 4Pc, 5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Dorota Sumisławska Język angielski 4Pc, 5Pa, 6Pa, 7Pa, 7Pb
Mariusz Czaplicki Język angielski 5Pb, 6Pb
Izabela Obuchowska Język angielski 4Pc, 5Pa, 6Pa, 5Pb, 6Pb,
Marta Peruga Język angielski 7Pb4Pa, 4Pb
Dorota Janda Język angielski 4Pb
Dariusz Krywult Język niemiecki 4Pa, 4Pb, 5Pa, 5Pb, 7Pa, 7Pb
Joanna Obuchowska Język niemiecki 4Pc, 4Pa, 4Pb, 5Pa, 6Pa, 6Pb
Krystyna Krakowczyk Język niemiecki 5Pb, 7Pb
Joanna Mierzejewska Matematyka 5Pa, 5Pb, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Ewa Kochanowska Matematyka 4Pa, 4Pb
Renata Sobańska Matematyka 4Pc, 6Pa
Natalia Nowicka Przyroda 4Pa, 4Pb, 4Pc,5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb
Natalia Nowicka Biologia 7Pa, 7Pb
Anna Andruszko Chemia 7Pa, 7Pb
Bożena Sacharska Fizyka 7Pa, 7Pb
Gabriela Kaźmierowska Informatyka 4Pa, 4Pb, 4Pc, 5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Gabriela Kaźmierowska Muzyka 6Pa
Krzysztof Kamiński Muzyka 4Pa, 4Pb,  4Pc, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Agnieszka Bolewicz Technika 4Pa, 4Pb, 4Pc,5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Agnieszka Bolewicz Plastyka 4Pa, 4Pb, 4Pc,5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Aleksandra Markiewicz WF dz. 4Pa, 4Pb, 4Pc , 5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Agnieszka Mizgalska WF dz. 4Pa, 4Pb, 4Pc
Paweł Ochota WF ch. 4Pa, 4Pb,  5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb
Marcin Palma WF ch. 4Pb, 4Pc
Kinga Kowalska Basen / Zajęcia korekcyjne
Marcin Palma SKS
Paweł Ochota SKS, basen
Katarzyna Ogrodowska Wychowanie do życia w rodzinie 4Pa, 4Pb, 4Pc,5Pa, 5Pb, 6Pa, 6Pb, 7Pa, 7Pb