Egzamin maturalny


Harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2016/17
Podgląd
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzanie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/17
Podgląd
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
Podgląd
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku
Podgląd
Unieważnienie egzaminu maturalnego i wgląd do prac w roku szkolnym 2016/17
Podgląd
Czas trwania poszczególnych części egzaminów maturalnych
Podgląd
Procedury przebiegu pisemnej części egzaminów maturalnych
Podgląd
Sytuacje szczególne w trakcie przebiegu egzaminu maturalnego
Podgląd
Matura z języka angielskiego od 2015 r.
Podgląd
Nowa formuła egzaminu maturalnego z j. polskiego od 2015 r.
Podgląd