Egzamin Zawodowy


TERMINY EGZAMINU

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Kwalifikacja A.13

Wytwarzanie wyrobów stolarskich 752205

Sesja 2: czerwiec – lipiec 2017 r.
Część pisemna (elektronicznie)* 20 czerwca 2017 r. zbiórka 7.20, egzamin 8:00
Część praktyczna 22 czerwca 2017 r. I zmiana – 9:00 – 12:00 (zbiórka 8:15)
II zmiana – 15:00 – 18:00 (zbiórka 14:15)
Przekazanie dyplomów do szkół 25 sierpnia 2017 r.
Egzamin czeladniczy** 19 czerwca 2017 r. 9:00

 

* zbiórka przed salą informatyczną (305)
** sala L29, część pisemna i ustna
Informacje o egzaminach zawodowych 2016/17
Podgląd
Komunikat CKE o dostosowaniach 2016/17
Podgląd
Komunikat o przyborach 2015/16
Podgląd
Deklaracja ucznia
Podgląd
Ogólne informacje o egzaminie zawodowym
Podgląd