Egzamin Zawodowy


Harmonogram
przeprowadzania egzaminu
zawodowego oraz egzaminu
eksternistycznego zawodowego
w 2022 roku
INFORMACJA
O SPOSOBIE ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ZAWODOWEGO
obowiązująca
w roku szkolnym 2021/2022
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
Komunikat CKE o dostosowaniach i formach przeprowadzania egzaminu
Komunikat dyrektora CKE  materiałach i przyborach pomocniczych podczas części pisemnej
 Komunikat dyrektora CKE  materiałach i przyborach pomocniczych podczas części praktycznej
 Harmonogram egzaminu
Harmonogram Egzaminów
Grafik próbnych egzaminów
CKE – Informacje dla ucznia
CKE – komunikat o dostosowaniach
Harmonogram Egzaminów
Grafik próbnych egzaminów
CKE – Harmonogram egzaminów
CKE – komunikat o dostosowaniach
CKE – Informator o egzaminie
CKE – Informacje dla ucznia
CKE – Komunikat o dostosowaniach
CKE – Harmonogram przeprowadzania egzaminów zawodowych
CKE – Komunikat o dostosowaniach
CKE – Informacje o egzaminie zawodowym
CKE – Harmonogram egzaminów
Terminy egzaminów zawodowych
Podgląd
CKE – Komunikat o przyborach
Deklaracja ucznia
Podgląd
Ogólne informacje o egzaminie zawodowym
Podgląd