Egzamin Gimnazjalny


HarmonogramInformacja o egzaminieKomunikat o przyborachKomunikat o dostosowaniachWewnątrzszkolne procedury


OgłoszenieHarmonogramInformacja dla ucznia i rodziców
O egzaminie
Harmonogram egzaminów
Informacje o organizacji i przebiegu egzaminu
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o przyborach