Egzamin Gimnazjalny


HarmonogramInformacja o egzaminieKomunikat o przyborachKomunikat o dostosowaniachWewnątrzszkolne procedury


O egzaminie
Harmonogram egzaminów
Informacje o organizacji i przebiegu egzaminu
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o przyborach