Międzynarodowy Konkurs Matematyczny- Kangur 2021


Wyniki konkursu Kangur Matematyczny .

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. W naszej szkole manifestowało 115 osób.

Wśród nich są cztery osoby, które otrzymały wynik bardzo dobry oraz nagrodę pieniężną: Górecka Hanna, Mularczyk Ignacy i Adamiak Paweł z  kl. 3b oraz Grządziel Tymon z kl.4c. Zaś wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymują:  Górecka Helena kl. 1b,  Bloch Gustaw i  Krzysztofik Jakub z kl.3c, Anders Natalia   kl.4a, Masalska Małgorzata  kl.4c, Król Konstancja,    Sadownik Tobiasz  i  Urbanelis Aleksander  z kl.5b, Bloch Antonina  i Tomala Kacper  z kl.6b,  Raźniewski Maksymilian  kl.7a. Nagrody zostaną przekazane uczniom na lekcjach matematyki. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.