Powrót do szkoły


W końcu uczniowie znowu zawitali w szkolne mury.

Jeszcze hybrydowo ale wkrótce wszyscy wracają do nauki w szkole.
Dzień zapoczątkowały lekcje, a na resztę dnia wszyscy przenieśli się na szkolne boisko. Tam podzieleni na zespoły czteroosobowe, wzięli udział w grach, zabawach i różnych konkurencjach.Wiele z nich to konkurencje sportowe, część to stoliki z pytaniami ze wszystkich przedmiotów.
W kąciku praktycznym uczniowie malowali lub wycinali z gazet wszystko, co im się kojarzy z nauką zdalną.
Była też strefa relaksu z dobrym ciastem  przyniesionym przez uczniów. Można tam było porozmawiać z panią pedagog lub psycholog. Nie obyło się także bez grilla i ulubionych tańców, (klasy drugie), wśród nich belgijka, która weszła już do tradycji w naszej szkole. Uczniowie bez stresów wrócili do swoich zajęć, których niewiele już zostało. Ważne, że odnowili wzajemne relacje i powrót do szkoły nie kojarzył się już jako tzw. terapia szokowa, mogli pobyć ze sobą, porozmawiać i przypomnieć sobie,że znowu są u siebie,

w szkole.