Wolontariusze dla Hospicjum dla Dorosłych


W sobotę 15 maja szkolni wolontariusze znowu wyruszyli do pracy.

Na Jasnych Błoniach, jak zwykle tłumy S

zczecinian. Wykorzystali to nasi szkolni wolontariusze.15 maja zebrali się właśnie tam, by kwestować na rzecz szczecińskiego Hospicjum Dla Dorosłych.