Nauka hybrydowa od17 maja – SP 4-8, LO, SBI st.


Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowany został harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Realizując jego wytyczne ustalam harmonogram funkcjonowania szkoły do końca roku szkolnego – o ile nie zajdą zmiany w wytycznych MEiN:

Szkoła Podstawowa – uczniowie klas 4-8

17-18-19.05 ( poniedziałek- wtorek- środa) – nauka stacjonarna klas 4,5,8 ( klasy 6 i 7 – nauka zdalna)

20-21.05 ( czwartek- piątek ) – nauka stacjonarna klas 6,7,8 ( klasy 4 i 5 – nauka zdalna)

24.05 ( poniedziałek ) – nauka stacjonarna klas 6,7 ( klasy 4 i 5 – nauka zdalna),

28.05 ( piątek) – nauka stacjonarna klas 4,5,6 ( klasy 7 i 8 – nauka zdalna)

 Liceum Ogólnokształcące

17.05  – 21.05 – nauka stacjonarna klas 2La, 2Lb, 2Lc  ( klasy 1La, 1Lb – nauka zdalna)

24.05 – 28.05 – nauka stacjonarna klas 1La, 1Lb  ( klasy 2La, 2Lb, 2Lc – nauka zdalna)

Szkoła Branżowa

17.05 – 21.05 – nauka zdalna wszystkich klas

24.04  – 28.05 – nauka stacjonarna klas 3a, 1a ( klasy 2BG, 2BP – nauka zdalna)

31 maja 2021 r. wszystkie klasy SP 4-8,  klasy LO i klasy SBI st  wracają do nauki stacjonarnej.

Dyrektor szkoły -ks. Leszek Zioła