Egzamin ósmoklasisty 2021


Egzamin ósmoklasisty  już zakończony, przebiegał w szkole bez przeszkód, wszystko odbyło się zgodnie z planem, zgodnie z procedurami i zgodnie z Wytycznymi GIS, MZ, MEiN . Egzamin odbył się w reżimie sanitarnym – te zasady na pewno były stresujące dla uczniów, którzy oprócz tego aby jak najlepiej napisać test, musieli dodatkowo myśleć o maseczkach, zachowaniu dystansu. Pierwsze wrażenia naszych uczniów po egzaminie były dobre, wielu z nich mówiło nam, że zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego nie były dla nich trudne.  Byli zadowoleni  z tematów i zadań egzaminacyjnych. Nauczyciele robili wszystko, co się dało, aby jak najlepiej przygotować uczniów do tego ważnego wydarzenia, ale czas pandemii i nauka zdalna mogą odbić się na wynikach uczniów – oby jednak wynik był jak najwyższy dla każdego ucznia. Trzymamy kciuki i czekamy do 2 lipca na ogłoszenie wyników przez OKE.

  1. Termin ogłoszenia wyników egzaminu – 2 lipca 2021 r.
  2. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń, informacji – 8 lipca 2021 r.
  3. WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH 9 lipca 2021 r. 

Od 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach


Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

Jednocześnie rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Półkolonie dla uczniów klas 0-4


Zapraszamy na wakacyjne półkolonie dzieci z klas 0-4.

Chętne osoby powinny wypełnić kartę zgłoszeniową / uczestnictwa dziecka w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie.

Read more…

Ósmoklasiści – powodzenia!


Kochani Ósmoklasiści,

przed Wami niezwykle ważne dni, przystąpicie do pierwszego w życiu egzaminu. Rozpoczynający się cykl egzaminów sprawdzi Waszą wiedzę, nabyte umiejętności opanowane przez ostatnie lata nauki. Jesteśmy pewni, że lata wytężonej pracy,  pozwolą Wam osiągnąć rezultaty o jakich marzycie.

Życzymy Wam, aby uzyskane wyniki otworzyły nowe horyzonty oraz dały możliwość realizacji pasji i planów, również tych, związanych z kontynuacją nauki  w wybranych szkołach ponadpodstawowych oraz  stały się fundamentem przyszłych sukcesów.

Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam opanowanie stresu, skupienie, umiejętność podejmowania trafnych decyzji oraz wiara we własne siły, wiedzę i umiejętności.

Życzymy Wam optymizmu i szczęścia oraz tego, abyście mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności. Wierzymy, że wyniki, które uzyskacie będą odpowiadały Waszym oczekiwaniom i otworzą możliwości realizacji życiowych planów. Powodzenia!

Dyrekcja , Nauczyciele i Pracownicy szkoły.

Przypominamy również o stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania podczas egzaminu. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i przestrzegajcie wytycznych GIS, MEiN i Dyrektora CKE.

 

Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji.
Terminy egzaminu ósmoklasisty:
język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język nowożytny– 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
1.Uczeń zgłasza się każdego dnia na każdą część egzaminu.
8:05- uczniowie klasy 8Pa
8:15- uczniowie klasy 8Pb
8:25- uczniowie klasy 8Pc
2.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu na teren szkoły uczniowie wchodzą różnymi wejściami:
– główne wejście do szkoły – uczniowie klasy 8Pa
– wejście od strony warsztatów szkolnych/ LO- uczniowie klasy 8Pb
– wejście od strony boiska – uczniowie klasy 8Pc
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
3.Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora, korektora oraz słowników. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły i do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, , odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać
z nich w tej sali, maskotek. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. Wszystkie inne przedmioty, plecak, dodatkowe ubrania uczeń zostawia w wyznaczonej sali:
8Pa- sala 211
8Pb- sala 122
8Pc- sala 106
4.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
5.Zdający są zobowiązani dezynfekować ręce wchodząc do szkoły i sali egzaminacyjnej.
6.Zdający są zobowiązani dostosować się do wytycznych GIS, MEN, CKE
7.W czasie całego egzaminu wszyscy uczniowie stosują się do poleceń PSZE i PZN.
8. Obecność uczniów na egzaminie jest obowiązkowa!
POWODZENIA !
DYREKCJA I NAUCZYCIELE