Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach


Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.
Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej
Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.
Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.) – szczegółowe informacje dotyczące naszej szkoły podamy po 4 maja.
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.