ROK 2021 ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA


Sejm RP ustanowił Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3. Maja.

 

Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3. Maja z 1791r.  była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

3. maja 1791 roku Sejm Wielki, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3. maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Święto 3. Maja w kwietniu 1919 roku zostało przywrócone.

Od 1990 roku  3. Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Pamiętajmy o tym dniu!