PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 17-18-19 marca 2021 r.


Ogólnopolski próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w szkole w dniach:
język polski – 17 marca 2021 r. ( środa) – godz. 9:00
matematyka – 18 marca 2021 r. ( czwartek) – godz. 9:00
język nowożytny– 19 marca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00
1. Uczniowie zgłaszają się każdego dnia na każdą część egzaminu o godzinie:
8:20- uczniowie klasy 8Pa
8:25- uczniowie klasy 8Pb
8:35 uczniowie klasy 8Pc
2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami:
główne wejście do szkoły – uczniowie klasy 8Pa
wejście od strony liceum/ warsztatów- uczniowie klasy 8Pb
wejście od strony boiska/ hali sportowej – uczniowie klasy 8Pc
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły i do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy,
w tym książek, telefonów komórkowych, , odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali, maskotek.
Wszystkie inne przedmioty, plecak, dodatkowe ubrania uczeń zostawia w wyznaczonej sali.
8Pa- sala 211
8Pb- sala 122
8Pc- sala 107
6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
7. Zdający są zobowiązani dezynfekować ręce wchodząc do szkoły i sali egzaminacyjnej.
8. Obecność uczniów na egzaminie jest obowiązkowa!
POWODZENIA!