Próbna matura – język angielski.


Dzisiejszy dzień był kolejnym dniem próbnych matur w naszym Liceum.

Za nami już język polski i matematyka, obydwa przedmioty z materiałami z Operonu. Dziś natomiast język angielski na bazie materiałów przygotowanych przez szkołę.W bieżącym roku bez egzaminów ustnych i z nieco okrojonym materiałem, jeżeli chodzi o egzamin z języka obcego. Ale też warunki do nauki niecodzienne.Miejmy nadzieję,że mimo zdalnej nauki, prawdziwe egzaminy jak zwykle pójdą bardzo dobrze.