Konkurs o św. Janie Bosko.


Regulamin Konkursu o św. Janie Bosko skierowany do uczniów Zespołu Szkól Towarzystwa Salezjańskiego.

 1. Adresaci:
 • Uczniowie klas 0 – 3 II konkurs plastyczny
 • Uczniowie klas 4-8 oraz ponadpodstawowych konkurs wiedzy
   linku do lektury dla klas 4-8 oraz ponadpodstawowych
   (LINK do lektury dla uczniów klas 4-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych     https://1drv.ms/b/s!Alm5DR5wdY2MgzE27Fu_xq73QFUK?e=xbNJdC)

  2. Organizatorzy: Zespół Szkół Salezjańskich z Ku Słońcu oraz Salezjanie Ks. Bosko                                                                                                                                            3. Cel Konkursu:

 • Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko
 • Odkrycie w św. Janie Bosko, jako wzoru na życie i postępowanie.
 • Rozwijanie swoich zdolności plastycznych oraz poznawczych.
 1. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu.
 2. Prace konkursowe w formacie A3 lub A4 mają być tematycznie związane z życiem św. Jana Bosko na podstawie materiałów (historii ks. Bosko, obrazów z nim związanych, bajek, filmów z życia św. Jana Bosko) dostarczonych przez katechetów lub zdobytych w Internecie.
 3. Technika prac jest dowolna (farby, kredki, wyklejanki oraz inne).Prace jednak nie mogą być kopią rysunków z historyjek obrazkowych itp.
 4. Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 5. Katecheci zbierają prace i dostarczają do kl. Dariusza Kopczyńskiego. Z otrzymanych prac zostanie wybranych 10 najlepszych.
 6. Termin oddania prac jest do 28 stycznia 2021 roku
 7. Rozdanie nagród odbędzie się 2 lutego 2021 roku.
 8. Test wiedzy będzie obejmował materiał, który znajduje się w książce pt. Tryptyk Salezjański z rozdziału zatytułowanego; Kto taki jest święty Jan Bosko?.
 9. Książka w formie PDF będzie dostępna na stronie szkoły oraz będzie wysłana do każdego ucznia wraz z regulaminem.
 10. Test wiedzy będzie się składał tylko i wyłącznie z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Będzie przeprowadzony na platformie Find a Quiz – Quizizz w terminie 28 stycznia i będzie dostępny od godziny 16 do 20. Specjalny link wraz z kodem będzie wysłany do wszystkich uczniów dzień wcześniej tj. 27 stycznia na ich konta na e-dzienniku. Test można wykonać tylko raz. Przed rozwiązywaniem uczniowie zostaną poproszeni o wpisanie swojego: imienia, nazwiska oraz klasy. Inaczej podpisane prace czy dwukrotne rozwiązane bez wcześniejszego zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania laureatów. Z testu wiedzy zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów wg w/w platformy internetowej.
 11. W razie problemów uczniowie mogą kierować swoje zapytania do kl. Dariusza Kopczyńskiego pod adres jelcyn38sdb@gmail.com. A w razie nagłych przypadków takich jak nie możność wykonania testu z powodów technicznych lub chwilowym brakiem Internetu w dzień wykonywania testu lub innych komplikacji można dzwonić pod wskazany numer telefonu 539546544.