Organizacja nauki w szkole po feriach.


Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej nadal będą się uczyć zdalnie. Praktyczna nauka zawodu w szkole branżowej będzie realizowana stacjonarnie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Konkurs o św. Janie Bosko.


Regulamin Konkursu o św. Janie Bosko skierowany do uczniów Zespołu Szkól Towarzystwa Salezjańskiego.

 1. Adresaci:
 • Uczniowie klas 0 – 3 II konkurs plastyczny
 • Uczniowie klas 4-8 oraz ponadpodstawowych konkurs wiedzy
   linku do lektury dla klas 4-8 oraz ponadpodstawowych
   (LINK do lektury dla uczniów klas 4-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych     https://1drv.ms/b/s!Alm5DR5wdY2MgzE27Fu_xq73QFUK?e=xbNJdC)

  2. Organizatorzy: Zespół Szkół Salezjańskich z Ku Słońcu oraz Salezjanie Ks. Bosko                                                                                                                                            3. Cel Konkursu:

 • Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko
 • Odkrycie w św. Janie Bosko, jako wzoru na życie i postępowanie.
 • Rozwijanie swoich zdolności plastycznych oraz poznawczych.
 1. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu.
 2. Prace konkursowe w formacie A3 lub A4 mają być tematycznie związane z życiem św. Jana Bosko na podstawie materiałów (historii ks. Bosko, obrazów z nim związanych, bajek, filmów z życia św. Jana Bosko) dostarczonych przez katechetów lub zdobytych w Internecie.
 3. Technika prac jest dowolna (farby, kredki, wyklejanki oraz inne).Prace jednak nie mogą być kopią rysunków z historyjek obrazkowych itp.
 4. Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 5. Katecheci zbierają prace i dostarczają do kl. Dariusza Kopczyńskiego. Z otrzymanych prac zostanie wybranych 10 najlepszych.
 6. Termin oddania prac jest do 28 stycznia 2021 roku
 7. Rozdanie nagród odbędzie się 2 lutego 2021 roku.
 8. Test wiedzy będzie obejmował materiał, który znajduje się w książce pt. Tryptyk Salezjański z rozdziału zatytułowanego; Kto taki jest święty Jan Bosko?.
 9. Książka w formie PDF będzie dostępna na stronie szkoły oraz będzie wysłana do każdego ucznia wraz z regulaminem.
 10. Test wiedzy będzie się składał tylko i wyłącznie z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Będzie przeprowadzony na platformie Find a Quiz – Quizizz w terminie 28 stycznia i będzie dostępny od godziny 16 do 20. Specjalny link wraz z kodem będzie wysłany do wszystkich uczniów dzień wcześniej tj. 27 stycznia na ich konta na e-dzienniku. Test można wykonać tylko raz. Przed rozwiązywaniem uczniowie zostaną poproszeni o wpisanie swojego: imienia, nazwiska oraz klasy. Inaczej podpisane prace czy dwukrotne rozwiązane bez wcześniejszego zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania laureatów. Z testu wiedzy zostanie wyłonionych 5 laureatów z największą ilością punktów wg w/w platformy internetowej.
 11. W razie problemów uczniowie mogą kierować swoje zapytania do kl. Dariusza Kopczyńskiego pod adres jelcyn38sdb@gmail.com. A w razie nagłych przypadków takich jak nie możność wykonania testu z powodów technicznych lub chwilowym brakiem Internetu w dzień wykonywania testu lub innych komplikacji można dzwonić pod wskazany numer telefonu 539546544.

2021-01-17 Ogłoszenia


2 Niedziela Zwykła, 17 stycznia 2021 roku

 1. Dziękujemy Wszystkim, którzy w minionym tygodniu na Eucharystii prosili o błogosławieństwo Pana Boga dla swoich rodzin. Jest to również znak jedności z Kościołem na poziomie parafii.
 2. Serdecznie zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w dzisiejszą niedzielę na g. 20:00 do kaplicy szkolnej, aby podziękować, poprosić i zawierzyć nasze dzieci i młodzież oraz nasze rodziny z ufnością w przemieniającą moc Bożej obecności i działania.
 3. Różaniec z wypominkami za zmarłych we wtorek o g. 17:30 i msza św. o g. 18:00.

 4. Nabożeństwo ku czci NMP Wspomożenia Wiernych odprawiamy w środę o g. 17:30.

 5. Pamiętamy o zmarłych, chorych, o zmagających się z pandemią.
  Codziennie prosimy Pana Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi na ziemi.

 6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 7. Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece MB Wspomożenia Wiernych.

2021-01-17 Intencje


2 Niedziela Zwykła, 17 stycznia 2021 roku

godzina

Intencja

Celebrans

Spowiednik

8:00

Godzinki ku czci NMP

8:15

Wypominki

ks. Piotr

Nd 8:30

+Wiktoria 24rśm., Władysław, Stanisław i Danuta

ks. Piotr

ks. Waldemar

9:45

Wypominki

ks. Waldemar

Nd 10:00

+Tadeusz i Bolesława, Sabina Więzka, Edward Płonka

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

Nd 10:00

+Aleksander, Zbigniew, Zofia Rakowscy

ks. Łukasz

Nd 11:30

O Bł. Boże dla Antoniego z okazji urodzin

ks. Łukasz

ks. Waldemar

20:00

Adoracja Rodzin

ks. Konrad

Niedziela

Kobylanka

ks. Łukasz π

1823 stycznia 2020 roku

godzina

Intencja

Celebrans

Spowiednik

poniedziałek

pn 7:00

ks. Łukasz π

ks. Waldemar

pn 18:00

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

wtorek

wt 7:00

ks. Łukasz π

ks. Waldemar

wt 17:30

Różaniec z Wypominkami

ks. Waldemar

wt 18:00

+Za zmarłych polecanych w wypominkach

Waldemar

wt 18:00

+Henryk z racji r. urodzin i imienin

ks. Piotr

ks. Tadeusz

środa

śr 7:00

ks. Łukasz π

ks.Waldemar

śr 17:30

Nabożeństwo ku czci NMP Wspomożenia Wiernych

ks. Piotr

śr 18:00

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

czwartek

cz 7:00

ks. Łukasz π

ks. Waldemar

cz 18:00

ks. Waldemar

ks. Tadeusz

piątek

pt 7:00

ks. Leszek

ks. Waldemar

pt 18:00

ks. Waldemar

ks. Konrad

sobota

sb 7:00

ks. Waldemar

ks. __________

sb 18:00

ks. Łukasz

ks. Konrad

π