Informacje o zmianach na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym 2021 oraz wymagania do egzaminu.


W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Wymagania ( zmiana)- egzamin ósmoklasisty 2021
Aneks do informatora- egzamin z j.angielskiego 2021
Aneks do informatora- egzamin z j.niemieckiego 2021
Aneks do informatora- egzamin z j.polskiego 2021
Aneks do informatora- egzamin z matematyki 2021
Informator o egzaminie z j. angielskiego-egzamin ósmoklasisty
Informator o egzaminie z j. niemieckiego-egzamin ósmoklasisty
Informator o egzaminie z j. polskiego-egzamin ósmoklasisty
Informator o egzaminie z matematyki-egzamin ósmoklasisty