Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.


Do 3 stycznia 2021 r. br. MEN przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, uczniów  szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.