Do 29 listopada br. MEN przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych.


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. MEN przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów  szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.