Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych


Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów

Zodnie z komunikatem MEN podanym w dniu dzisiejszym,  23.10.2020 r., oraz Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, od 26.10.2020 r. do 8. 11.2020 r., uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, a także wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej przechodzą na naukę zdalną.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2020 r. dni: 30 października, 9 i 10 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

            Do niedzieli 25.10.2020 r. prześlemy Państwu szczegółowe zasady pracy  i nauki zdalnej obowiązujące w  tych dwóch tygodniach.

Informujemy, że wszystkie zajęcia online będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji na platformie MS Teams.

Z wielka troską pochylamy się nad naszymi uczniami i chcemy, aby jakość prowadzonych spotkań online była jak najwyższa i służyła naszym uczniom – zdając sobie sprawę jak trudno nam wszystkim ponownie przejść w tryb pracy zdalnej. Zdajemy sobie również sprawę z dużego obciążenia emocjonalnego naszych uczniów podczas tego bardzo trudnego okresu – stąd zapewniamy całkowite wsparcie – niestety online – ze strony naszych szkolnych pedagogów i psychologa. Dołożymy wszelkich starań, aby realizowanie przez nas treści programowe absolutnie uwzględniało potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów oraz higienę na poszczególnych etapach wiekowych.

Zdajemy sobie sprawę, iż to również dla Państwa drodzy Rodzice bardzo trudny czas ze względu na organizację pracy, codzienne obowiązki i troskę o zdrowie swoich bliskich. Liczymy na  Państwa współpracę oraz wszelkie konstruktywne sugestie.

Ze swej strony zapewniamy, iż wszyscy nauczyciele w trosce o swoich uczniów niezwykle angażują się w ten proces nauczania korzystając z nabytych już doświadczeń w poprzednim okresie kształcenia na odległość.

O wszystkich szczegółowych rozwiązaniach będziecie Państwo na bieżąco informowani przez wychowawców  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Wierzymy, że wzajemna współpraca i zrozumienie pozwoli nam wszystkim przejść jak najlepiej przez ten kolejny bardzo trudny czas.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości

Dyrekcja szkoły

Szczecin, 23 października 2020 r.