Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych


Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów

Zodnie z komunikatem MEN podanym w dniu dzisiejszym,  23.10.2020 r., oraz Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, od 26.10.2020 r. do 8. 11.2020 r., uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, a także wszystkich klas szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej przechodzą na naukę zdalną.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2020 r. dni: 30 października, 9 i 10 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

            Do niedzieli 25.10.2020 r. prześlemy Państwu szczegółowe zasady pracy  i nauki zdalnej obowiązujące w  tych dwóch tygodniach.

Read more…