Dzień Edukacji Narodowej w Liceum


Dzień Edukacji Narodowej nie był w tym roku szkolnym spektakularnie świętowany. Raczej w ogóle. Z powodu pandemii nauczyciele prowadzili lekcje, jak w zwykły dzień. Jednak Samorząd Uczniowski nie zapomniał o swoich pedagogach i zorganizował im słodki poczęstunek i mały zabawny prezent w postaci szarf z pseudonimami, jakie uczniowie nadali nauczycielom. Dzię

kujemy.