Dziękujemy i życzymy…


Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie. Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki. 

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy uczestniczą w tak ważnym procesie nauczania i wychowania młodych ludzi – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także pracowników oświaty. Z tej okazji wyrażamy największy szacunek i wdzięczność za wytrwałość, entuzjazm oraz profesjonalizm, z jakimi realizują nasi nauczyciele swoje powołanie zawodowe.

Przekazujemy wszystkim naszym nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły najlepsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności i uznania.

Życzymy wielu sukcesów, spełnienia zawodowego, a także nieustającej inspiracji – tak potrzebnej w pracy z młodymi ludźmi. Mamy nadzieję, że osiągnięcia uczniów będą przynosiły wszystkim radość i dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Wszystkiego najlepszego- Dyrekcja szkoły