Akcja żonkile.


Żonkil to symbol nadziei, dlatego jest on znakiem w opiece hospicyjnej. Dziś młodzież z naszego Liceum angażująca się w działalność wolontariatu pojechała do Hospicjum sadzić te piękne kwiaty.

Tym samym zapoczątkowali oni coroczną akcję Pola Nadziei , podczas której odbywa się kwestowanie na rzecz Hospicjów. Za dowolny datek wręczane są żonkile.