Biblioteka w dobie pandemii


Od 1 września 2020 roku do odwołania w bibliotece obowiązywać będzie nowy regulamin.

Regulamin działania biblioteki szkolnej w dobie pandemii wirusa COVID-19

 1. Na terenie biblioteki mogą przebywać TYLKO dwie osoby z zachowaniem dystansu społecznego (min. 1,5 m).
 2. Osoby przebywające na terenie biblioteki powinny mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki.
 3. Bezpośrednio po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się na stoliku przed biurkiem.
 4. Po każdorazowym udostępnieniu zbiorów biblioteki, powierzchnie wspólne (tzn. biurko, klamki drzwi) zostaną zdezynfekowane.
 5. Pomieszczenia biblioteki będą regularnie wietrzone.
 6. Na okres pandemii obowiązuje całkowity zakaz wolnego dostępu do półek z książkami (książki podaje bibliotekarz).
 7. W czasie trwania pandemii, czytelnia będzie wyłączona z użytku. Zostanie ona przystosowana na pomieszczenie, w którym będzie odbywała się kwarantanna książek.
 8. Wypożyczenie podręczników będzie odbywało się w następujący sposób:
  1. zostaną przygotowane komplety podręczników dla każdej klasy
  2. wychowawcy klas są zobowiązani do uzgodnienia terminu odbioru podręczników
  3. wychowawcy klas przychodzą wraz z uczniami w umówionym terminie i są obecni w czasie wydawania podręczników uczniom
  4. podczas wydawania kompletów podręczników, na terenie biblioteki przebywa bibliotekarz, wychowawca oraz jeden uczeń (pozostali uczniowie czekają przed wejściem do biblioteki)
  5. w przypadku zniszczenia bądź zgubienia podręcznika, rodzic ucznia zobowiązany jest do odkupienia utraconej książki.
 9. Wypożyczenie i zwrot lektur oraz innych książek będzie odbywało się w następujący sposób:
  1. zostaną ustalone dni i godziny wypożyczeń oraz zwrotów dla każdej klasy (harmonogram zostanie umieszczony na drzwiach biblioteki szkolnej)
  2. zwrot książek będzie odbywał się zgodnie z poniższą procedurą:
   1. zwracane książki należy zapakować do reklamówki
   2. na reklamówce należy umieścić karteczkę zawierającą: imię, nazwisko, numer klasy oraz datę zwrotu książki
   3. reklamówkę z książkami należy odłożyć do specjalnie przygotowanego kartonu, znajdującego się przed biurkiem.
 1. Każda zwrócona książka zostanie poddana 3-dniowej kwarantannie.
 2. Po upływie terminu kwarantanny bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic ucznia zobowiązany jest do odkupienia tego egzemplarza.

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. Zasady zostały sporządzone zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zatwierdzone przez Dyrekcję naszych szkół.