Wyniki konkursu – Kangur Matematyczny 2020


Znamy wyniki konkursu matematycznego KANGUR 2020. Komitet Organizacyjny Konkursu przyznaje w tym roku szkolnym dyplomy za wynik bardzo dobry oraz wyróżnienie (nie ma tytułu laureata). Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymają również nagrody.

Wynik bardzo dobry uzyskali:

Barbara Duklanowska kl.3b

Urbanelis Alexander  kl. 4b

Kacperski Jakub kl.5b

Tomala Kacper kl.5b

Duklanowska Maria kl.6b

Wyróżnienie otrzymują:

Bloch Gustaw i Kaminiarz Maja z kl.2a

Hanna Górecka kl. 2b

Paweł Karłowski kl.2c

Natalia Anders kl.3a

Ola Suzynowicz kl.3c

Chmielewski Piotr, Król Konstancja, Urbanelis Alexander z kl.4b

Sadownik Tobiasz kl.4c

Głowacka Julia i Piotrek Bigus z kl.5a

Bloch Antonina, Borucka Maria, Muchowski Wojciech z kl.5b

Krzanowski Piotr kl.6b

Hrabi Maksymilian kl.7b

Tarnowski Grzegorz kl.8b

Każdy ze zgłoszonych uczniów otrzyma wydruk testu oraz nagrodę uczestnictwa (tangram) bez względu na to, czy wziął udział w sesji internetowej, czy nie. Nagrody zostaną wręczone po wznowieniu zajęć w szkole.Na stronie internetowej Organizatora: kangur-mat.pl w zakładce Zadania są opublikowane zestawy zadań z roku 2019 (tegoroczna próba) i z roku 2020.

Gratulujemy!