Kochani ósmoklasiści- trzymamy kciuki!


Kochani ósmoklasiści!

Przed Wami ważne wydarzenie egzamin ósmoklasisty.

Jesteśmy pewni, że lata wytężonej pracy, nabywania wiadomości, wielu niezbędnych umiejętności, realizowania się w działalności szkolnej i pozaszkolnej, wszechstronnego rozwoju intelektualnego pozwolą Wam osiągnąć rezultaty o jakich marzycie.

Życzymy Wam, abyście mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Życzymy także, aby wyniki, które uzyskacie na egzaminie, dały Wam możliwość realizacji życiowych planów i marzeń. Niech spełnią się Wasze oczekiwania i każdy z Was dostanie się do wymarzonej szkoły i zrealizuje swoje zamierzenia.

Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam opanowanie stresu, skupienie, umiejętność podejmowania trafnych decyzji oraz wiara we własne siły i  wiedzę.  Połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły. Ogromu szczęścia, łatwych zadań i trafienia w wymarzone tematy! Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów!

Ufamy, że przystąpicie do egzaminu z należytą rozwagą, przypominamy również o stosowaniu zasad bezpiecznego zachowania podczas egzaminu.

Dbajcie o swoje bezpieczeństwo i przestrzegajcie wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na naszej stronie internetowej.

Życzymy Wam wszystkim

powodzenia i zadowolenia z uzyskanych rezultatów,

trzymamy kciuki!

Dyrekcja szkoły i nauczyciele