Informacje o czerwcowym egzaminie ósmoklasisty


Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN Egzamin ósmoklasisty odbędzie się według następującego harmonogramu
termin główny:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

termin dodatkowy:

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Prosimy o zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, m.in.: Harmonogram,

Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o sposobach dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu w roku 2019/2020.

20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf

20200520_E8_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf

20200520_E8_Informacja_ZALACZNIKI_1_11_2019_2020.docx

20200520_E8_Informacja_ZALACZNIKI_12_18_2019_2020.docx

 

Wytyczne MEN, CKE, GIS
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/wytyczne-gis-mz-i-men/

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Wytyczne%20dot%20egzamin%C3%B3w.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg