Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca 2020 r.


Do 26 czerwca br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.  Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.