25 LAT KAPŁAŃSTWA – ,, Za księdzem Bosko noga w nogę”….


,,Kapłaństwo, to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi” (św. Jan Paweł II)
Z okazji 25 rocznicy Dyrektorowi Szkoły ks. Leszkowi Ziole oraz tegorocznym salezjańskim jubilatom życzymy wielu łask Bożych, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych, ludzkiej dobroci, dobrego zdrowia i siły, anielskiej cierpliwości, uśmiechu na każdy nadchodzący dzień oraz nieustannej gorliwości w dawaniu świadectwa o przynależności do Chrystusa, Kościoła i Zgromadzenia Salezjańskiego oraz charyzmatu św. Jana Bosko.
Z życzeniami płynącymi prosto z serca – Nauczyciele Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie.
Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.