Informacja o rekrutacji.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, do 24 maja br. przedłużona została przerwa
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka odbywa się na odległość.

W związku z zaistniałą sytuacją, a także w trosce
o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych spotkania rekrutacyjne we wszystkich szkołach niepublicznych zostały przełożone. W naszej placówce spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w pierwszą sobotę po ogłoszeniu przez Ministerstwo zakończenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym.

Prosimy, żebyście się Państwo nie martwili. Rozumiemy Państwa niepokój i niepewność, ale funkcjonowanie szkoły regulują przepisy prawa, a zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze.

Jak tylko będzie możliwość przeprowadzenia spotkania zostaniecie Państwo o tym powiadomieni drogą mailową, a także na stronie szkoły z wyprzedzeniem zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Dyrektor szkoły ks. Leszek Zioła